• narrow screen resolution
  • wide screen resolution
  • fluid screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • style1 color
  • style2 color
  • style3 color
Hem Om katterna
Fakta hemlösa/förvildade katter

Uppdat 2012-08-20 emo
Det finns inga vilda katter utan endast tama eller förvildade katter. Vår tamkatt sägs komma från den nordafrikanska vildkatten men är idag en egen art. De första tama katterna fanns i Egypten för ungefär 4000 år sedan och har levt tillsammans med människan sedan dess. Det finns små bestånd av vildkatter i andra delar av Europa men inte i Sverige. Vildkatten skiljer sig från tamkatten i pälsen, har större tassar, annorlunda tänder och svans och är mer motståndskraftig mot virus.

De katter som lever hemlösa ute på gatorna och parkerna bl a här i Malmö är inte anpassade till vårt klimat och klarar inte själva att skaffa tillräckligt med bra mat och har därför dåligt skydd mot virus, sjukdomar, parasiter. De behöver också ha en varm och torr plats för att överleva. Alltså är katten helt beroende av människan. Vår tamkatt är ett socialt djur och behöver kontakt, stimulans och omtanke för att må bra.

Överges och dumpas

En tamkatt kan bli hemlös av många olika anledningar. Familjen kanske inte vill ha kvar katten pga semester/flytt, familjeproblem, bristande ekonomi mm och överger därför katten. Katten släpps ut på gatan eller körs iväg med bilen och dumpas någonstans. Detta är olagligt och kan ge fängelse. Övergivna katter är ofta också okastrerade, vilket kan vara en anledning till att man gör sig av med katten. Okastrerade hon katter blir snart dräktiga. En katthona kan få tre kullar under en säsong, med två till sex ungar per kull. En okastrerad hankatt parar sig med flera honkatter. På detta sätt kan en enda hemlös tam eller förvildad okastrerad katt ge upphov till en hel kattkoloni på ca 20 katter ganska snart.

FFK uppmanar till att mata hemlösa katter förutsatt att man kastrerar, öronmärker och har bra koll på kattkolonin. Viktigt med mat.

En kattkoloni med okastrerade katter blir snart övermäktig att hantera. Därför bör de kastreras. Det är väldigt kostsamt att hålla en stor växande kattkoloni med nyttig kattmat och svårt att skaffa varma boendeplatser till vintern. Katter som bor i okontrollerade kolonier är ofta undernärda och sjuka och har ingenstans att söka skydd när kylan kommer. Katter i en okontrollerad kattkoloni drabbas lätt av sjukdomar och skada och har ett mycket utsatt liv.

Många sjukdomar hotar

Virussjukdomar som kattpest, kattsnuva och FIV sprids lättare i en kattkoloni med ovaccinerade och okastrerade katter som parar sig och slåss. Kastrerade katter har oftast ett annat beteende.

Det är mycket vanligt förekommande med mask hos hemlösa och förvildade katter. Både rundmask, bandmask och hakmask är vanliga och lätta att behandla. Får katten gå obehandlad en längre tid så orsakar masken stort lidande. Katten kan inte ta upp näring och förlorar vätska, får diarré och kräkningar, blir uttorkad och svag. Kan därför inte behålla någon mat och näring. Svälter och där en plågsam död.

Skabb (små kvalster) sprids lättare i en okontrollerad kattkoloni. Det finns skabb som bor under huden samt skabb som bor i kattens öra. Om katten går obehandlad med skabb i huden kan katten få svåra infektioner och sår. Öronskabb kan skada örat om katten går obehandlad. Katten kan tappa hörseln. Utan hörsel och syn klarar sig en hemlös katt inte.

Ögonskador är mycket vanliga hos hemlösa katter. Den kan också få följdsjukdomar i ögat som är mycket smärtsamma och som påverkar kattens förmåga att hitta mat. I värsta fall tappar katten synen. Går en plågsam död tillmötes.

Löss, loppor och fästingar är också ett vanligt exempel som är lätt att behandla, men som orsakar den hemlösa och förvildade katten stort lidande i form av kliande, avmagring, blodbrist och infektioner. Sjukdom och plågsam död väntar.

Kan vara svåra att få tama
En hemlös katt som inte får positiv social kontakt med människor under en längre tid eller som föds utomhus blir förvildad. I bl a Malmö finns katter som har varit förvildade i generationer, de är svåra att få tama. Förvildade katter går att få tama men det kan ta väldigt lång tid. De är individer och fungerar olika. FFK har erfarenhet från omhändertagna förvildade katter som absolut inte vill vara inne, men också av förvildade katter som aldrig vill gå ut mer. Även de förvildade katterna har lättare för att socialiseras om de kastreras. Kastrering innebär också att okontrollerad förökning av katter inte sker. De bör också id-märkas, få mat, omvårdnad och en varm plats att söka skydd på. Dessa katter kräver lite mer omhändertagande vid placering i hem. En del kan få det bra på landet t ex, de som inte kan vara inomhus.

Kattungar går alltid att få tama även om det kan ta olika lång tid. Kattungar är väldigt beroende av sin mamma i början. Det kan vara svårt att få dem att överleva om de kommer ifrån sin mamma de första dagarna. Kattungar öppnar ögonen efter 10 dagar, kan gå och höra efter 3 veckor, äter fast mat efter ca 5 veckor. Kattungar under 6 veckor behöver mjölkersättning om de inte har någon mamma. Mata aldrig med vanlig mjölk. Djurungar precis som människoungar måste få sitt immunförsvar uppbyggt för att klara sig i livet. Är därför viktigt med rätt föda. Kattungarna ska egentligen inte lämna sin mamma förrän tidigast vid 12 veckors ålder. FFK tar inte hand om kattungar utan att ta hand om mamman också. Vi ser till att hon blir veterinärundersökt, kastrerad och öronmärkt.

TNR-M metoden
De finns en metod som kallas TNR-M (Trap Neuter Return = Fånga, Kastrera och Återvända). TNR-M går ut på att man fångar in alla förvildade katter i en kattkoloni, ger dem hälsokontroll, kastrerar och vaccinerar dem och sedan låter dem komma tillbaka till sitt revir. Kattkolonin kontrolleras sedan av människor som matar, bygger vinterskydd och har koll på katterna. Ett slags kollektivt ägande.

Det är viktigt att katterna får mat, tillsyn och ett varmt ställe att söka skydd på. Det behövs ansvarsfulla människor som matar och har koll på katterna så de får veterinärvård vid skada mm.

FFK verkar för att informera om att kastrering, öronmärkning samt omplacering som ett mer humant och bättre fungerade sätt än myndigheternas syn med att skjuta katter.